REGISTRATŪRA+370 677 55 216ADRESASVilniaus g. 85, LT-19121, Širvintos

08.1.3 – CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“

Širvintų rajone vyresnio amžiaus asmenys (60 m. ir vyresni) sudaro 28,5 proc. visų rajono gyventojų. Senėjant visuomenei auga sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis asmenų skaičius ir dėl to auga sveikatos priežiūros paslaugų poreikis. Apie 80 proc. visų Širvintų ligoninėje gydomų pacientų sudaro 60 m. ir vyresni asmenys.

Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų vyresnio amžiaus asmenims kokybę ir užtikrinti specializuotos medicinos pagalbos, atitinkančios specifinius šių asmenų poreikius, prieinamumą, reikalinga kompleksiškai plėtoti į vyresnio amžiaus gyventojų poreikius orientuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. VšĮ Širvintų ligoninė iki šiol šių paslaugų neteikė, kadangi nebuvo tam sukurta  įstaigoje sukurta reikalinga ir reikalavimus atitinkanti infrastruktūra. Atsižvelgiant į tai, Širvintų ligoninėje jau įkurti geriatrijos dienos stacionaro (5 lovos) ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabinetai. Pradėjus teikti ambulatorines geriatrijos paslaugas bus sudarytos sąlygos hospitalizuojamų vyresnio amžiaus asmenų skaičiaus sumažėjimui ir/ar jų gydymo stacionare sutrumpėjimui. Šiam tikslui investuota į patalpų remontą ir reikalingos specializuotos medicinos ir kitos įrangos įsigijimui.

Projekto įgyvendinimo dėka bus prisidedama prie geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo didinimo Širvintų rajone. Projektas yra svarbus Širvintų rajone gyvenantiems 60 metų ir vyresniems gyventojams (28,5 proc. visų rajono gyventojų).

Projektas atitinka Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“ 5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia tikslo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, siekiant padidinti vyresnio amžiaus žmonių (asmenų virš 60 m.) gyvenimo kokybę“ ir uždavinio „Pagerinti geriatrinių paslaugų prieinamumą ir plėtoti jas“. Širvintų ligoninėje įkūrus geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabinetus, Širvintų rajone bus plėtojamos geriatrijos paslaugos ir didinamas jų prienamumas tikslinės grupės asmenims. Projektas atitinka Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano 5 priedo 49.3 papunkčio nuostatas. Projektu vykdoma ambulatorinių antrinio lygio geriatrijos paslaugų plėtra, geriatrijos dienos stacionarų ir konsultacinių kabinetų patalpų įrengimas / atnaujinimas bei jų aprūpinimas reikalinga įranga.

 

Finansuojama iš: EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO

Projekto vykdytojas: VŠĮ ŠIRVINTŲ LIGONINĖ

Projekto pradžia : 2020 12 21

Projekto pabaiga: 2023 09 30

VšĮ Širvintų ligoninė. 2020 m. Visos teisės saugomos.