REGISTRATŪRA+370 677 55 216ADRESASVilniaus g. 85, LT-19121, Širvintos

Dėl pasikeitusio Viešosios įstaigos Širvintų ligoninės direktoriaus


2023-10-04 Naujienos

Norime informuoti, kad pagal Širvintų rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 27 d. potvarkį Nr. 7-219 „Dėl Kęstučio Štaro paskyrimo laikinai eiti Viešosios įstaigos Širvintų ligoninės direktoriaus pareigas“, nuo 2023 m. rugsėjo 28 d. Viešosios įstaigos Širvintų ligoninės laikinai direktoriaus pareigas vykdo Kęstutis Štaras.2023-08-31 Naujienos

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1-105 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Širvintų ligoninę prijungiant prie viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas viešosios įstaigos Širvintų ligoninės ir viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Širvintų ligoninė (toliau – VšĮ Širvintų ligoninė), juridinio asmens kodas 178298620, buveinės adresas Vilniaus g. 85, Širvintos, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Širvintų PSPC), juridinio asmens kodas – 178298773, buveinės adresas: P. Cvirkos g. 13, Širvintos, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, VšĮ Širvintų ligoninę prijungiant prie VšĮ Širvintų PSPC, kurios pavadinimas po reorganizavimo – viešoji įstaiga Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centras.

Nuo 2024 m. sausio 5 d. visos VšĮ Širvintų ligoninės teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, įstaigų interneto svetainėse (www.sirvintuligonine.lt, www.sirvintupspc.lt, www.sirvintos.lt) bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami interneto svetainėse www.sirvintuligonine.lt, www.sirvintupspc.lt.

 

NUORODA (PDF)2022-11-30 Naujienos
Norime pasidžiaugti, jog prie VšĮ Širvintų ligoninės kolektyvo prisijungė gydytoja kraujagyslių chirurgė INGA URTĖ BUILYTĖ.
Patyrusi gydytoja kraujagyslių chirurgė nusiskundimų turintiems pacientams padeda:
– identifikuoti kojų, rankų, kaklo arterijų susiaurėjimą arba sustandėjimą;

– nustatyti giliųjų venų pakitimus;

– diagnozuoti kraujagyslių ligas;

– sudaryti gydymo planą.

Registruokitės konsultacijai telefonu – 8 677 55216 ir lauksime Jūsų atvykstant adresu: Vilniaus g. 85, Širvintos.


2022-05-12 Naujienos

BRANGŪS SLAUGYTOJAI,

 

Sveikiname su profesine švente.

Dėkojame Jums už begalinę kantrybę, rūpestingumą ir atsidavimą savo profesijai.

Jūsų darbas yra labai atsakingas, reikalaujantis pašaukimo, tolerancijos, ištvermės.

Esate ypatingai supratingi ir dėmesingi žmonės.

Tegul Jus visada lydi kantrybė, nuoširdumas ir stiprybė, dalijant gerumą pacientams.

Būkite sveiki, energingi ir laimingi.

 

 

VšĮ Širvintų ligoninės administracija

 2021-10-29 Naujienos

Širvintų rajone vyresnio amžiaus asmenys (60 m. ir vyresni) sudaro 28,5 proc. visų rajono gyventojų. Senėjant visuomenei auga sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis asmenų skaičius ir dėl to auga sveikatos priežiūros paslaugų poreikis. Apie 80 proc. visų Širvintų ligoninėje gydomų pacientų sudaro 60 m. ir vyresni asmenys.

Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų vyresnio amžiaus asmenims kokybę ir užtikrinti specializuotos medicinos pagalbos, atitinkančios specifinius šių asmenų poreikius, prieinamumą, reikalinga kompleksiškai plėtoti į vyresnio amžiaus gyventojų poreikius orientuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. VšĮ Širvintų ligoninė iki šiol šių paslaugų neteikia, kadangi tam nėra įstaigoje sukurta reikalinga ir reikalavimus atitinkanti infrastruktūra. Atsižvelgiant į tai, Širvintų ligoninėje numatoma įkurti geriatrijos dienos stacionaro (5 lovos) ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabinetus. Pradėjus teikti ambulatorines geriatrijos paslaugas būtų sudarytos sąlygos hospitalizuojamų vyresnio amžiaus asmenų skaičiaus sumažėjimui ir/ar jų gydymo stacionare sutrumpėjimui. Šiam tikslui būtina investuoti į patalpų remontą ir reikalingos specializuotos medicinos ir kitos įrangos įsigijimą.

Projekto įgyvendinimo dėka būtų prisidedama prie geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo didinimo Širvintų rajone. Projektas yra svarbus Širvintų rajone gyvenantiems 60 metų ir vyresniems gyventojams (28,5 proc. visų rajono gyventojų).

Projektas atitinka Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“ 5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia tikslo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas, siekiant padidinti vyresnio amžiaus žmonių (asmenų virš 60 m.) gyvenimo kokybę“ ir uždavinio „Pagerinti geriatrinių paslaugų prieinamumą ir plėtoti jas“. Širvintų ligoninėje įkūrus geriatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos ambulatorinių paslaugų kabinetus, Širvintų rajone būtų plėtojamos geriatrijos paslaugos ir didinamas jų prienamumas tikslinės grupės asmenims. Projektas atitinka Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano 5 priedo 49.3 papunkčio nuostatas. Projektu vykdoma ambulatorinių antrinio lygio geriatrijos paslaugų plėtra, geriatrijos dienos stacionarų ir konsultacinių kabinetų patalpų įrengimas / atnaujinimas bei jų aprūpinimas reikalinga įranga.2021-10-29 Naujienos
  1. 2021 m. spalio 30 d. UAB „Mūsų šeimos klinika“ (Vilniaus g. 43, Širvintos)

Paslaugas tiesioginio kontakto būdu teiks 8.00–12.00 val.

Nuotoliniu būdu: 12.00–16.00 val.

Kontaktai: 8 698 17 368, (8 382) 41 200, 8 671 78 006

 

  1. 2021 m. spalio 31 d. UAB „Gruodė“ (P. Cvirkos g. 3, Širvintos)

Paslaugas tiesioginio kontakto būdu teiks 9.00–13.00 val.

Nuotoliniu būdu: 13.00 – 17.00 val.

Kontaktai: (8 382) 51 909, 8 650 81 919, 8 656 69 597

 

  1. 2021 m. lapkričio 1 d. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (P. Cvirkos g. 13, Širvintos)

Paslaugas tiesioginio kontakto būdu teiks 7.00–11.00 val.

Nuotoliniu būdu: 11.00–15.00 val.

Kontaktai: (8 382) 30 230

 

  1. 2021 m. lapkričio 2 d. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (P. Cvirkos g. 13, Širvintos)

Paslaugas tiesioginio kontakto būdu teiks 7.00–11.00 val.

Nuotoliniu būdu: 11.00–15.00 val.

Kontaktai: (8 382) 30 230

2021 m. lapkričio 2 d. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (P. Cvirkos g. 13, Širvintos)

5. Nuo 2021-10-30 iki 2021-11-02 Karščiavimo klinika (Vilniaus g. 85, Širvintos) paslaugas tiesioginio kontakto būdu teiks 08.00-12.00 val.

Būtina turėti šeimos gydytojo siuntimą.2021-10-12 Naujienos

Nuo 2021 m. spalio 12 iki 2021 m. spalio 22 d. VšĮ Širvintų ligoninės pacientų neguldome nei į Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių, nei į Vidaus ligų skyrių, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu.

Saugokime vieni kitų sveikatą.


VšĮ Širvintų ligoninė. 2020 m. Visos teisės saugomos.