REGISTRATŪRA+370 677 55 216ADRESASVilniaus g. 85, LT-19121, Širvintos

Europos sąjungos finansuojamas projektas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-094

_________2011 gegužės 18d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, ir viešoji įstaiga Širvintų ligoninė, atstovaujama vyriausiosios gydytojos Dalios Aleknienės, sudarė projekto „Antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje“, projekto kodas VP3-2.1-SAM-10-V-01-094, finansavimo ir administravimo sutartį.
_________Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-247 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007­–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastuktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ yra skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
_________Projektui įgyvendinti skiriama iki 2.073.000,00Lt (dviejų milijonų septyniasdešimt trijų tūkstančių litų 00 ct) .
_________Projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2013m. kovo 31 d.        

_________2011 gegužės 18d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, ir viešoji įstaiga Širvintų ligoninė, atstovaujama vyriausiosios gydytojos Dalios Aleknienės, sudarė projekto „Antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje“, projekto kodas VP3-2.1-SAM-10-V-01-094, finansavimo ir administravimo sutartį.
_________Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-247 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007­–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastuktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ yra skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
_________Projektui įgyvendinti skiriama iki 2.073.000,00Lt (dviejų milijonų septyniasdešimt trijų tūkstančių litų 00 ct) .
_________Projekto įgyvendinimo pabaiga yra 2013m. kovo 31 d.        
_________Projekto  tikslai: patenkinti palaikomojo gydymo ir slaugos poreikį Širvintų rajono gyventojams ir suteikti  kokybiškas  antrinio lygio ambulatorines paslaugas VšĮ Širvintų  ligoninėje.
_________Projekto uždaviniai: modernizuoti  antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo – skubios pagalbos ir palaikomojo gydymo  ir  slaugos  skyrius. 
_________Projekto įgyvendinimo metu bus atliktos veiklos:
_1. Širvintų ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus kapitalinio ir paprastojo remonto darbai bei rentgeno kabineto paprastojo remonto darbai, keičiant rentgeno aparatą.
_2. Medicininės įrangos palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorinių konsultacijų ir skubios pagalbos skyriams įsigyjimas.
_________Įgyvendinus projektą, Širvintų rajono gyventojams bus greičiau diagnozuojami sveikatos sutrikimai, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė. Modernizuotose ligoninės patalpose bus užtikrintas higienos normų reikalavimų įgyvendinimas. Padidės palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičius bei plotas, pagerės sąlygos tiek pacientams, tiek darbuotojams.

VšĮ Širvintų ligoninė. 2020 m. Visos teisės saugomos.