REGISTRATŪRA+370 677 55 216ADRESASVilniaus g. 85, LT-19121, Širvintos

Pacientų elgesio ligoninėje tvarka

LIGONINĖS DIENOTVARKĖ:

7:00
 kėlimasis
7:00 – 7:45
 temperatūros matavimas, rytinis tualetas
8:00 – 9.00
 pusryčiai
09:00 – 12:00
 procedūros, tyrimai, konsultacijos, skyriaus vedėjų vizitacijos, kurių metu pacientai turi būti palatose
12:00 – 13:00
 pietūs
13:00 – 15:00
 popietinis poilsis
15:00 – 16:30
 procedūros, tyrimai
16:30 – 17.30
 vakarienė
17:30 – 20:30
 vakarinė vizitacija
20:30 – 22:00
 laisvalaikis, pasivaikščiojimas
22:00
(vasarą 23:00)
 miegas, pacientai turi būti lovose, išjungiami radijo taškai, gesinama šviesa

 

PACIENTAS PRIVALO:

 •   turėti pasą, socialinio draudimo pažymėjimą;
 •   laikytis ligoninėje ir kiekviename skyriuje nustatyto režimo; palaikyti tvarką ir švarą visose ligoninės patalpose;
 •   nedrumsti ramybės;
 •   negadinti ligoninės įrenginių ir inventoriaus (pacientas materialiai atsako už tyčia sugadintą ligoninės inventorių);
 •   laiku sumokėti už suteiktas mokamas paslaugas;
 •   pagarbiai elgtis su personalu;
 •   laikytis asmens higienos reikalavimų;

 

PACIENTUI DRAUDŽIAMA:

 •   savavališkai išeiti iš ligoninės skyriaus, kuriame pacientas gydomas;
 •   rūkyti ligoninės patalpose ir koridoriuose, laikyti ir gerti svaiginamuosius gėrimus, vartoti narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas;
 •   turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;
 •   vartuoti vaistus be gydytojo žinios;
 •   naudotis laisvų lovų patalyne;
 •   nesaugiai elgtis savo paties ir aplinkinių atžvilgiu (sėdėti ant palangės ir kt.).

 

PACIENTŲ LANKYMAS:

 •   Pacientai ligoninės skyriuose lankomi kasdien 11:00 – 13:00 ir 16:00 – 19:00;
 •   Lankytojams draudžiama:
                ►   eiti į ligoninės skyrių su lauko drabužiais;
                ►   rūkyti   ligoninės patalpose;
                ►   šiukšlinti ir triukšmauti;
                ►   pacientus išvesti ir išsivežti už ligoninės skyriaus ribų be slaugos personalo sutikimo;
                ►   karantino metu lankyti pacientą;
                ►   turėti su savimi arba nešti pacientui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą;
                ►   nešti pacientui svaigalų, rūkalų, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 •   Karantino metu maisto produktai, perduodami pacientams, privalo būti tvarkingai supakuoti ir tinkami vartoti, ant pakuotės užrašyta paciento pavardė, skyriaus palata.

 

PACIENTŲ IŠRAŠYMAS:

 •   Pacientai iš ligoninės išrašomi:
                ►   visiškai pasveikus.
                ►   tęsti gydymą ambulatoriškai.
                ►   kai nukreipiamas į reabilitacijos skyrius.
                ►   kai perkeliamas gydytis į kitą gydymo įstaigą.
 •   Išrašant pacientą iš ligoninės jam atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentai (ligos epikrizė, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

 

PACIENTŲ PERKĖLIMAS:

 •   Pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti siunčiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą. Už kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ar gy dymo kokybę ligoninė neatsako.
 •   Apie išrašymą į namus ar perkėlimą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą pacientui turi būti pranešta prieš 24 val. (išskyrus atvejį, kai pacientas skubiai perkeliamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą būtinajai pagalbai suteikti).
 •   Paciento dokumentai (medicinos dokumentų išrašas – 027/a, nedarbingumo pažymėjimas, pažymos ir kt.) išrašymo ar perkėlimo dieną turi būti sutvarkyti iki 12:00.

 

VšĮ Širvintų ligoninė. 2020 m. Visos teisės saugomos.